Links

Share on Facebook

www.lieve-engeltjes.nl
De site van een Nederlandse contactgroep rondom ouders en familieleden die een kind hebben verloren.

www.vook.nl
Vereniging Ouders van een Overleden Kind
(VOOK) is een zelfhulporganisatie van ouders van een overleden kind, die begrip en medeleven willen bieden aan lotgenoten.

www.verliesverwerken.nl
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en voorlichting over rouw. Ook kan op verzoek doorverwezen worden naar diverse vormen van rouwzorg.

www.dehorizon.org
De Horizon is gevestigd in Waalwijk en houdt zich sinds 1996 op professionele basis bezig met ondersteuning en begeleiding voor, tijdens en na een persoonlijk verlies.

Uitvaart Tilburg

www.atelierpierrejuste.nl
Atelier PIERRE JUSTE is een ambachtelijke steenhouwerij waar beeldhouwer Cor van Oosterhoud unieke beelden en monumenten met hamer en beitel uit natuursteen kapt.

www.quiltvirus.nl/little_quilts_of_love.htm
Wat is “Little quilt of love”: Het zijn quiltjes gemaakt door vrouwen, voor vrouwen/ouders wier baby overleden is.

Boek:Misschien was je vandaag wel geboren
Vertelt het aangrijpende verhaal van een jong stel – Yvonne Gebbe en David Rozemeyer – dat er bij de 20-weken echo achter komt dat hun kindje een ernstige afwijking heeft.

Artikel Nieuwsblad
Doodgeboren baby’s krijgen sterretjesweide.

Boek:Dag kleintje…Troost door een persoonlijk afscheid
Dag kleintje… is bedoeld als gidsje voor ouders die net als ik een kindje verliezen rondom de geboorte. Het boekje geeft handreikingen om op een eigen wijze kennis te maken met en afscheid te nemen van hun overleden kindje. Doel hiervan is dat ouders niet ‘meer’ verdriet zullen hebben doordat het afscheid en de dagen dat hun kindje nog bij hen mag zijn, loopt zoals zij dat wensen. In het boekje worden ideeën aangereikt over hoe je je kunt en zeker mag voelen, over tastbare herinneringen, over hoe de omgeving erbij te betrekken maar ook over praktische zaken.

Boek:De Gebrokenen
‘Het gebeurt eigenlijk altijd op die momenten dat je door het leven volkomen verrast wordt, of met ontzag vervuld raakt door dat wat met je verstand niet te begrijpen is.
En je in dat onbewaakte ogenblik gebroken wordt, opengebroken wordt en jezelf terugvindt in een andere werkelijkheid dan zoals je die tot dan toe kende.
Tot het ritme van het dagelijks leven het weer overneemt en je het weer vergeet.
Bij de één gaat dat sneller dan bij de ander.
Maar voor sommigen is het leven blijvend en ingrijpend veranderd. Zij zijn de gebrokenen.
En zij zien meer dan de meeste mensen.’

De Gebrokenen is een mythische vertelling over de levensreis van drie kinderen. Op de adem van de wind komen ze vanuit de wereld ‘voor het begin’ naar onze tijdelijke wereld, maar moeten volkomen onverwacht ook weer terugkeren. Archetypische grootheden als Tijd en de Vormenbakker zijn hun wegbereiders. Op de grens van leven en dood ontmoeten zij een indrukw ekkende vrouw; zij is thuis in beide werelden en heeft de macht de poort tussen beide te openen.

Anne C. Possel is dichter en schrijfster. In haar praktijk Zorg voor de Ziel begeleidt zij mensen op hun levensweg; daarbij verbindt zij haar liefde voor de mystiek met de Jungiaanse psychologie. Meditatie en dromen staan in dit werk centraal.

Boek:Herboren
Een moeder beschrijft haar verdriet om het verlies van drie te vroeg geboren kinderen. Ze laat zien op welke wijze zij dit intense verdriet een plaats geeft in haar leven. Via poëzie verwoordt zij haar diepste gevoelens en maakt ze contact met haar kinderen. In haar dromen kan de moeder alles loslaten en komt er ruimte voor bewustwording. De symboliek en de zingeving, de onzichtbare werkelijkheid, weet de schrijfster op ontroerende wijze te verwoorden. De geboorte en aanwezigheid van haar overleden kinderen vallen niet te ontkennen. Haar verhaal is dan ook bedoeld om andere ouders die een kind hebben verloren, te ondersteunen en te helpen bij het verwerken van hun verdriet.