Bloemlegging 2017

Share on Facebook

Op 21 juni 2017 (de langste dag) vond de jaarlijkse bloemlegging plaats bij het monument voor het doodgeboren kind op de algemene begraafplaats Bloemendaal te Waalwijk.

Tijdens de bijeenkomst luisterden we naast de persoonlijke gedichtjes die door aanwezige ouders waren gemaakt en door hen zelf werden voorgelezen. Daarna werd het onderstaande gedicht van Claire vanden Abbeele voorgedragen.

AAN EEN VERRE STERwww.dehorizon.org

Een fluisterende herinnering

een echozaadje van de zon

een spatje melkweg maar…

laat mij zijn de zucht van ons verhaal

de weerkaatsing van dromen

Of zomaar en eenvoudig een ijsbloem

een eeuwig wonder om naar te kijken.

 

Laat mij wonen

in woorden 

die jou weerkaatsen

in klanken die dwarrelen

zacht als een sneeuwvlokkend verhaal

als de Valentijn van teder verlangen

als een wilde bries

een ademtochtje troost

een veegje hoop.

 

Laat mij

lach

zoen

hemel zijn

één handreikend gebaar

naar jou.

 

Laat mij jou 

duizend keer omhelzen

ontmoeten, omarmen.

 

Jij bent mijn ster

nauwelijks een sproetje van de nacht.

Laat mij in eeuwigheid voor je vallen

een trouwe wensvervulling voor je zijn.

Zo dicht

bij de grens van het licht

raken wij eeuwigheid aan.

 

 Tijd kan ons gestolen worden

want geen uur gaat voorbij

zonder leven,

zonder verlangen.

 

Gegaan tot waar wij kunnen

overwinteren we in elkaar

toegedekt

met zachte kleuren vol van afscheid.

 

Het is duidelijk

dit leven samen

wordt geschiedenis.

Wij verliezen beiden stem

bij dit heengaan.

 

Ik voel jouw laatste adem

heviger dan mijn eigen leven

zo dicht

je ogen

je oren

je mond

je handen

je voeten

je adem.

 

Nog een keer

zo dicht en tastbaar

eeuwig

deel van mij.

Claire vanden Abbeele noemde het woorden van troost. Het gaat over de stroming van innerlijk gedeeld leven, over verbondenheid die niet te stoppen is en verder een weg zoekt over de omkeerbaarheid van de dood heen. Het is een klein testament over een nalatenschap die liefde heet.

Na afloop werden de aanwezigen spontaan uitgenodigd voor een kopje koffie bij Monuta Bloemendaal. Dit werd erg gewaardeerd.
Wilt u donateur worden, informatie of gewoon over het verdrietige gemis praten bel dan met 06-22229811.